นักวิทยาศาสตร์
อื่นๆ • รายเดือน
12,000 - 15,000
ธุรการ
อื่นๆ • รายเดือน
8,500 - 10,000
รับจ้างทั่วไป
รับจ้างทั่วไป • รายวัน
400 - 600
ผู้ช่วยกุ๊กชาย
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม • รายเดือน
8,000 - 10,000
ฝ่ายผลิต
ผลิตและจำหน่ายสินค้า • รายวัน
330 - 350
คนส่งแก๊ส
อื่นๆ • รายวัน
400 - 600
บริการจัดส่งแม่บ้านทั่วประเทศล
ทำความสะอาด • รายเดือน
12,000 - 18,000
พนักงานขับรถ
ขนส่งสินค้า • รายเดือน
10,000 - 12,000
พนักงานขับรถส่งขนม
ขนส่งสินค้า • รายเดือน
10,000 - 12,000
แรงงาน
รับจ้างทั่วไป • รายเดือน
400 - 500
ช่วยงานในร้าน
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม • รายวัน
350 - 350
พนักงานคุมเครื่องจักร
ผลิตและจำหน่ายสินค้า • รายวัน
331 - 500

HOT JOB

เวลาทำการ 8:30 - 17:30
ที่อยู่ เลขที่ 28 ถนนอุดมสุข
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ติดต่อโฆษณา/รับแจ้งปัญหา: